👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Wat doet vzw Wieder -  Beleidswerking -  vzwwieder

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

De beleidswerking van vzw Wieder

  • Gesprekken met het beleid
  • Deelname aan overlegmomenten op lokaal, provinciaal, Vlaams, Federaal en Europees niveau
  • Thema’s extern: Brugge Dialoogstad, Armoedetoets, LOP BASIS, LOP SEC, ‘t Scharnier
  • Thema’s extern en intern: Arbeid, Sport, Cultuur, Duidelijk en Eenvoudige taal – thema’s hebben een interne werkgroep in de werking die is samengesteld met mensen in armoede en mensen niet in armoede
  • Volwaardige gesprekspartner op beleidsniveau
  • Occasionele thema’s: Brugge, de andere Kant – kansen en krachten
  • Bruggenbouwer
  • Inzetten op mentaliteitswijziging: StempelHelden

 

vzw wieder brugge