Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

De vrijwilligerswerking bij vzw Wieder



Een verdere stap in participatie is de maandelijkse vrijwilligersvergadering. Hierbij hebben wij van bij de start van Wieder de keuze gemaakt om NIET op te splitsen in medewerkers met armoede-ervaring en vrijwilligers zonder armoede-ervaring. We werken samen in één groep.  Dit heeft als grote voordeel dat mensen in armoede onmiddellijk hun stem kunnen laten horen, van bij de planning kunnen meesturen aan de basiswerking van de vereniging.

Vrijwilliger worden doe je niet zomaar.  Vaak gaat er aan dit engagement heel wat vooraf.  Belangrijk is voor Wieder dat mensen die naar de vereniging komen, voldoende ondersteund worden als ze de keuze maken om zich te engageren als vrijwilliger.  Binnen onze werking gaan we dus ook niet over één nacht ijs als we vrijwilligers aantrekken.  Aan het vrijwilliger zijn gaat dan ook heel wat vooraf.   We zijn ervan overtuigd dat doordat mensen zich in onze vereniging kunnen inzetten als vrijwilliger het beste in hen naar boven wordt gebracht.  En dat hun zelfvertrouwen, zelfbeeld en eigenwaarde stijgt. Binnen Wieder hebben we een goede vrijwilligersgroep die bestaat uit zowel mensen in armoede als niet in armoede.  Elk van hen afzonderlijk heeft een eigen engagement op maat van hen.  We zien in de praktijk dat de betrokkenheid van de vrijwilligers onderling heel sterk kan verschillen.  Sommige mensen werken sporadisch mee binnen de werking, en anderen zijn elke avond in de weer voor de vereniging. 

De vrijwilligersgroep staat de beroepskracht bij in heel wat taken.  Deze taken kunnen zowel van praktische, logistieke, groepsondersteunende als administratieve aard zijn.  Iedere taak afzonderlijk beslaat heel wat uren.  Wanneer we het in equivalenten zouden gieten van halftijdse of voltijdse equivalenten komen we tot heel duidelijke cijfers.  Namelijk al het werk die erbij komt om een organisatie als Wieder draaiend te houden, komen we tot een equivalent van 57/38.  Dit wil zeggen dat alle vrijwilligers samen werken voor een anderhalve werkkracht.  Deze inzet is dan ook van groot belang, want zonder hun “grensloze inzet” zou Wieder absoluut niet dezelfde werking zijn.

Een werking zoals Wieder heeft nood aan meer dan één beroepskracht is één van de conclusies die we hieruit kunnen trekken. Door de middelen die wieder verkregen heeft via het kabinet, hebben we de mogelijkheid gehad om tijdelijk iemand bij op te nemen in ons team, en dit voor 8 uur per week.