Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Ontspanningsactiviteiten

Mensen in armoede hebben doorgaans al vele negatieve ervaringen gehad met allerlei hulpverleningsinstanties en zijn daardoor zeer wantrouwig. Daarom kiest wieder voor een zo laag mogelijke drempel. Mensen nemen deel aan allerlei informele en ontspannende activiteiten zonder verplichtingen. Zo leren mensen de werking kennen en kan een vertrouwensband groeien

Bij de laagdrempelige activiteiten staat samen iets doen centraal. Samen als gezin, als groep, … Dergelijke activiteiten zijn soms een instap voor nieuwe mensen of een mogelijkheid voor oude bekenden om de draad weer op te nemen.

.

vzw wieder