👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Wat doet vzw Wieder -  Basiswerking -  Huisbezoeken -  vzwwieder

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Huisbezoeken & individuele gesprekken

Het is niet altijd zo evident om mensen naar de werking te krijgen, we moeten bewust zijn van een aantal drempels, waarmee onze mensen in contact komen. Om deze reden kiest wieder er bewust voor om nog gerichter te gaan werken op individuele basis met de deelnemers.

Belangrijke kanttekening hierbij is dat we absoluut geen hulpverlening doen, maar eerder onze focus leggen op een integrale ondersteuning van de doelgroep.

Deze ondersteuning kan verschillende vormen aannemen:

Individuele gesprekken deelnemers;
Huisbezoeken;
Vindplaatsgericht werken.

Tijdens de individuele contacten komen de mensen in armoede met allerlei vragen rond inkomen, werk, kindergeld, schulden, huisvesting, gezondheid, school, gezinsproblemen, allerlei hulpverleningsinstanties... Meestal gaat het om verschillende problemen samen. Dit is op zich niet verwonderlijk, want we weten dat een “armoedeproblematiek” een kluwen is van verschillende redenen.

Deze contacten gebeuren in theorie meestal op afspraak met de beroepskracht. Echter in praktijk is dit niet altijd zo, mensen plannen namelijk niet wanneer ze een babbel willen of wanneer het minder met hen gaat.

Op geregelde basis bezoeken we onze leden ook thuis.  Het doet mensen deugd om te zien, dat iemand om hen geeft, en betrokken is op hen.  Ook als het minder gaat met één van onze mensen, gaan we op huisbezoek.  Deze bezoeken kunnen ook doorgaan in het ziekenhuis, de psychiatrie, de instelling, enz.

De huisbezoeken gebeuren het meest door de vrijwilligers, en in mindere mate door de beroepskracht.  In Wieder hebben we ook van peters en meters.  Iedere lid van wieder heeft een peter of meter.  Deze zijn aangesteld om de persoon van iets dichter bij te staan.  Het peter en meterschap wordt gedaan door de vrijwilligers, en er kruipen daar afhankelijk van de vrijwilliger toch heel wat man of vrouwuren in.  Ondanks de inspanningen die hiervoor moeten geleverd worden, merken we dat het de inspanning loont.  De mensen weten dat ze terecht kunnen bij hun peter of meter en dat zorgt voor een goed gevoel bij hen.  Belangrijk is wel dat de peter en meters niet te veel hooi op hun vork nemen met betrekking tot ondersteuning.  Hiervoor zijn er dan ook geregeld gesprekken met de beroepskracht, waar ze indien nodig bijgestuurd en ondersteund worden.

Naast de individuele contacten die binnen de werking doorgaan en de huisbezoeken, investeert wieder in een vindplaatsgerichte werking. De bedoeling van deze methodiek is tweeledig. Het eerste luik is vooral bedoeld om gericht op zoek te gaan naar mensen in armoede die de weg niet vinden naar de werking ( bekendmakingactie). Het tweede luik is om net met die mensen die de weg niet vinden omwille van allerlei omstandigheden toch een aanspreekpunt te zijn.

Waar: De locatie hangt af van de vorm die plaatsvindt.