Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Gespreksgroep

De gespreksgroep is de plaats waar mensen in armoede en mensen niet in armoede samenkomen. In de gespreksgroep nemen ze het woord, en wisselen ze ervaringen uit met anderen en kunnen ze hun kleine en grote zorgen kwijt.  Hierdoor doen ze kracht op, en ondersteunen ze elkaar onderling.

In Wieder werken we met het principe van een ‘open’ groep. Dit is een groep met een wisselend verloop. Regelmatig komen er nieuwe mensen bij en blijven anderen weer weg. Mensen kunnen gelijk op welk ogenblijk tot de groep toeteden. Een voordeel daarbij is dat nieuwkomers veel kunnen leren van mensen die al heel wat verder in hun (verwerkings)proces staan. Maar een open groep is niet gemakkelijk te begeleiden. Je weet vooraf niet wie aanwezig zal zijn en soms moet je de planning in laatste instantie helemaal veranderen. Nieuwe mensen voelen zich soms een buitenstaander als ze bij een bestaande groep aansluiten. Voor mensen die al langer deelnemen kan het vervelend zijn telkens opnieuw door het verhaal te moeten gaan.

We hebben bewust gekozen om 2 soorten gespreksgroepen te organiseren namelijk:

  • Een thematische ( het thema wordt op voorhand bepaald door de deelnemers en uitgewerkt door de beroepskracht, vb. thema vriendschap, thema relaties, thema opvoeding, thema seksualiteit, thema verslaving, …)
  • Een gespreksgroep “pur sang”. Dit is een gespreksgroep waar er sprake is van een vrije invulling. Hier bespreekt men wat op dat moment de mensen bezighoudt.

Waar:
De gespreksgroep gaat door in de lokalen van de werking iedere eerste dinsdag van de maand, en dit van 19h00 tot 21h00.  Uitgezonderd in de vakantie.